LA2

- Ydelser, jeg tilbyder

Har du lyst til at høre mere om mig, eller ønsker at bruge mig i en opgave, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Undervisning i LA2 - redskab til bedre trivsel

Som instruktør i LA2 tilbyder jeg undervisning til mennesker, der arbejder med unge og voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. LA2 er en metode og et kommunikationsredskab, der har til formål at sikre borgerens indefra perspektiv, som skal hjælpe med at øge borgerens trivsel og minimere vold og magtanvendelse. 

Jeg er uddannet instruktør inden for tilgangen LA2, hvor jeg tilbyder undervisning på temadage, temamøder og i fagsupervision, hvor LA2 går ind og understøtter. Det er et koncept, der er udviklet af Socialstyrelsen og Sopra. LA2 er en praksis, som står på tre ben. De tre ben er Low Arousal-tilgangen kombineret med roskabende pædagogik samt recovery.

Formålet med min undervisning i LA2 er at få etableret en ligeværdig kommunikation mellem borgeren og medarbejderen, der tager afsæt i borgerens indefra perspektiv. Endvidere er formålet at højne borgerens trivsel.

Læs mere om LA2-tilgangen på deres hjemmeside: https://sopra.dk/

Jeg tilbyder blandt andet:

Jeg står klar til at hjælpe

Kontakt mig og hør mere om jeres muligheder