Fagsupervision

- Ydelser, jeg tilbyder

Har du lyst til at høre mere om mig eller ønsker at bruge mig i en opgave, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Fagsupervision inden for handicapområdet

Jeg tilbyder fagsupervision inden for handicapområdet, hvor jeg ofte tager afsæt i og undersøger, hvor medarbejderne møder borgerne henne i forhold til borgernes kompetencer – så de ikke bliver mødt et forkert sted i livet.

Det er min erfaring, at hvis man skal lykkes med en specialpædagogisk indsats, så skal faglighed, sikkerhed og etik gå hånd i hånd med indsatsen. Der er derfor et særligt fokus fra min side på disse aspekter, når jeg arbejder med fagsupervision.

Fagsupervision foregår inden for den samme ramme som anden supervision. Udgangspunktet vil naturligvis være specialpædagogiske problemstillinger. Arbejdsmiljø samt sikkerhedsmæssige aspekter er vigtige parametre, når man arbejder inden for det specialiserede område. Jeg integrerer derfor opmærksomhed omkring disse parametre i supervisionerne.

Jeg tilbyder blandt andet:

Jeg står klar til at hjælpe

Kontakt mig og hør mere om jeres muligheder