Supervision

- Ydelser, jeg tilbyder

Har du lyst til at høre mere om mig eller ønsker at bruge mig i en opgave, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Supervision til ledere og medarbejdere

Jeg tilbyder supervision samt sparring til såvel ledere som medarbejdere – individuelt såvel som i grupper.

Individuelle forløb tilrettelægges med 1 eller 2 timer af gangen, samt gruppeforløb med 2 timer af gangen. Det er dog også muligt at aftale et forløb med anden varighed.

Supervisionen er et fortroligt rum. Det betyder, at hvis man som ledelse har en forventning om, at jeg orienterer om indholdet af forløbene, skal denne aftale være kendt af deltagerne, da tilliden til forløbet ellers ikke kan opretholdes.

Supervisionen tager afsæt i et systemisk og en narrativ kontekst. Derfor tilrettelægges forløbet primært med reflekterende eller bevidnende teams.

Jeg tilbyder blandt andet:

Jeg står klar til at hjælpe

Kontakt mig og hør mere om jeres muligheder